TAKUU JA PALAUTUKSET

Huolimatta tuotteidemme korkeasta laadusta, voi käydä niin, että saat tuotteen, joka ei ole täydellinen. Jos näin käy, haluamme tarjota sinulle sopivan ratkaisun mahdollisimman nopeasti.

AINA 2 VUODEN TAKUU

Olemme vakuuttuneita tarjoamiemme tuotteiden laadusta. Siksi annamme aina 2 vuoden takuun kaikille ostoksillesi.

14 PÄIVÄN RAHAT TAKAISIN -JAKSO

Curryelaftree.com käyttää 14 päivän hyväksymis- ja tarkastusjaksoa kaikille verkkotilauksille. Tämä aika alkaa, kun olet vastaanottanut tuotteen. 14 päivän jälkeen ostosopimus tulee lopulliseksi.
Tänä aikana tuotetta ja pakkausta on käsiteltävä huolellisesti, jos se on kohtuudella mahdollista. Kokeile tuotetta siinä määrin kuin on tarpeen, jotta voit päättää, haluatko pitää sen. Tuotetta voi käydä katsomassa ja arvioimassa, kuten kaupassa. Jos tuote tai sen pakkaus on vahingoittunut, se vähennetään palautuksesta. Jos tuotetta on käytetty tänä aikana ja palautetaan nyt, palautuksesta vähennetään käyttökustannukset, kuten puhdistus- tai korjauskustannukset.
Kun palautat tuotteen 14 päivän palautusajan kuluessa, olemme velvollisia maksamaan sinulle ostohinnan, mukaan lukien toimituskulut ja mahdolliset veloitus- tai hallintokulut, takaisin 14 päivän kuluessa palautuksen vastaanottamisesta.

VAHINKO VASTAANOTETTAESSA

Kaikki tuotteet pakataan turvallisesti ja Curryleaftree.com tarkistaa ne ennen toimitusta. Jos kuitenkin saat vahingoittuneen tuotteen, ilmoita vahingosta ennen tilauksen palauttamista.

PALAUTTAA MENETTELYN

Voit päättää palauttaa tilauksesi (osan siitä) useista eri syistä. Lue nämä tiedot huolellisesti läpi, jotta vältyt väärinkäsityksiltä ja viivästyksiltä. Jos haluat palauttaa tuotteen, lähetystavan ja tuotteen kunnon on oltava alla olevien ehtojemme mukainen.

Palautuslomake

Jos haluat palauttaa lähetyksen, ota ensin yhteyttä meihin.. Täyttämällä lomakkeen ja lähettämällä sen meille ilmoitat meille, että haluat palauttaa lähetyksen. Kun olemme saaneet tämän lomakkeen, aloitamme palautuksesi käsittelyn. Voit aina lähettää meille sähköpostia keskustellaksesi paluustasi.

Palautuslähetys ja kustannukset

Palautuslähetyksestä on aina maksettava oikeat postifrankointikulut. Emme hyväksy paketteja, joita ei ole frankattu oikein tai merkitty palautettaviksi ja jotka on maksettu toimituksen yhteydessä. Curryleaftree.com korvaa postikulut palautuksen jälkeen, jos palautus johtuu Curryleaftree.comin tekemästä virheestä tai jos kyseessä on viallinen tuote. Jos sinulla on oikeus postikulujen palautukseen, sovellamme maksimimaksua. Voit myös halutessasi tuoda tuotteen takaisin tai vaihtaa sen Curryleaftree.comin toimipisteessä. Tämä on nopeaa, helppoa ja maksutonta.

Palautuslähetys maksaa enintään 6,95 euroa Alankomaissa, 9,95 euroa Belgiassa ja Saksassa, 25,95 euroa muualla Euroopassa ja 29,00 euroa muualla maailmassa.

Palautusosoite

Curryleaftree.com
Takuu ja palautukset
Tolweg 2W
3851 SK Ermelo
Alankomaat

YLEISET EHDOT

SISÄLTÖ

1 artikla Määritelmät
2 artikla Kauppiaan henkilöllisyys
3 artikla Sovellettavuus
4 artikla Tarjous
5 artikla Sopimus
6 artikla Peruuttamisoikeus
7 artikla Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana
8 artikla Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siihen liittyvät kustannukset
9 artikla Kauppiaan velvollisuudet peruuttamistapauksessa
10 artikla Peruuttamisoikeuden estäminen
11 artikla Hinta
12 artikla Täytäntöönpanosopimus ja lisätakeet
13 artikla Tarjonta ja toteutus
14 artikla Pitkäkestoiset liiketoimet: kesto, peruuttaminen ja uusiminen
15 artikla Maksu
16 artikla Valitusmenettely
17 artikla Riidat
18 artikla Lisä- tai vaihtoehtoiset määräykset

1 ARTIKLA - MÄÄRITELMÄT

Näihin ehtoihin sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 1. Lisäsopimus: sopimus, jossa kuluttaja hankkii digitaalista sisältöä, tuotteita ja/tai palveluja etäsopimuksen ja näiden asioiden yhteydessä. Digitaalisen sisällön ja/tai palvelut tarjoaa kauppias tai kolmas osapuoli kyseisen kolmannen osapuolen ja kauppiaan välisen sopimuksen perusteella;
 2. Peruuttamisaika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä;
 4. Päivä: kalenteripäivä;
 5. Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotetut ja toimitetut tiedot;
 6. Pidennetty kesto transaktio: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus ja/tai hankinta jakautuu tietylle ajanjaksolle;
 7. Kestävä väliaine: kaikki keinot - mukaan lukien sähköposti - joiden avulla kuluttaja tai kauppias voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa myöhemmän tarkastelun ja tallennettujen tietojen muuttumattoman jäljentämisen;
 8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta peruuttamisajan kuluessa;
 9. Kauppias: Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajille etämyynnissä;
 10. Etäsopimus: kuluttajan tekemä sopimus, johon liittyy ainoastaan yhden tai useamman etäviestintätekniikan käyttö elinkeinonharjoittajan järjestämässä järjestelmässä tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä varten, sopimuksen tekohetkeen saakka;
 11. Peruuttamislomakkeen malli... palautuslomake näiden ehtojen liitteenä, joka perustuu eurooppalaiseen peruuttamislomakkeen malliin;
 12. Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja kauppias ovat samanaikaisesti samassa paikassa.

2 ARTIKLA - KAUPPIAAN HENKILÖLLISYYS

Nimikauppias: W.B. van der Haar
Kaupankäynti nimellä: Curryleaftree.com
Rekisteröity osoite: Tolweg 2W
3851 SK Ermelo
Alankomaat
Aukioloajat: Maanantaista perjantaihin klo 09:00-17:00 alkaen.
Sähköpostiosoite: info@curryleaftree.com
Kauppakamarin numero: 68721773

3 ARTIKLA - SOVELTAMINEN

 1. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin kauppiaan tarjouksiin ja kaikkiin kauppiaan ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin.
 2. Kuluttajalle toimitetaan näiden yleisten sopimusehtojen teksti ennen sopimuksen tekemistä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kuluttajalle ennen etäsopimuksen tekemistä, että yleiset sopimusehdot ovat nähtävillä ja että ne lähetetään kuluttajalle kuluttajan pyynnöstä mahdollisimman pian maksutta.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen sopimuksen tekemistä lähettää kuluttajalle sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle välineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, kuluttajalle ilmoitetaan ennen sopimuksen tekemistä, mistä yleiset ehdot ovat saatavilla sähköisesti ja että ne lähetetään hänelle pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin.
 4. Jos tuotteeseen tai palveluun liittyy näiden yleisten ehtojen lisäksi erityisehtoja, sovelletaan vastaavasti toista ja kolmatta kohtaa, ja jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.

4 ARTIKLA - TARJOUS

 1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on tehty tietyin ehdoin, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja täsmällisen kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos kauppias käyttää kuvitusta, se on todenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kauppiasta eivät sido tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai puutteet.
 3. Jokaisessa tarjouksessa on oltava sellaiset tiedot, että asiakkaalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

5 ARTIKLA - SOPIMUS

 1. Sopimus syntyy, jollei 4 kohdassa säädetystä muuta johdu, sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja sovellettavat ehdot on täytetty.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt sopimuksen sähköisesti, kauppias vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Kuluttaja voi purkaa sopimuksen niin kauan kuin hyväksymisilmoitusta ei ole vahvistettu.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, kauppias ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin turvatakseen sähköisen tiedonsiirron ja varmistaakseen turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, kauppias noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.
 4. Kauppias voi hankkia tietoja - lakisääteisten puitteiden mukaisesti - kuluttajan kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa sekä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos nämä tutkimukset antavat kauppiaalle perustellun syyn kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, kauppiaalla on oikeus hylätä tilaus tai hakemus tai sitoa sen toteuttaminen erityisehtoihin perusteluineen.
 5. Kauppiaan on lähetettävä kuluttajalle viimeistään tuotteen, palvelun ja/tai digitaalisen sisällön (käyttöoikeuden) toimituksen yhteydessä seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saatavilla olevalle pysyvälle välineelle:
  1. elinkeinonharjoittajan osoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksen;
  2. edellytykset, joiden täyttyessä kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, ja miten peruuttaminen tapahtuu, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
  3. tiedot nykyisestä myynnin jälkeisestä palvelusta ja takuista;
  4. tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön (käyttöoikeuden) hinta kaikkine veroineen; tarvittaessa toimituskustannukset; ja etäsopimuksen maksu-, toimitus- tai suoritusjärjestelyt;
  5. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto ylittää yhden vuoden tai jos se on toistaiseksi voimassa oleva;
  6. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamislomakkeen malli.
 6. Jos kauppias on sitoutunut toimittamaan useita tuotteita tai palveluja, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

6 ARTIKLA - PERUUTTAMISOIKEUS

Tuotteiden toimituksen yhteydessä:

 1. Ostaessaan tuotteita kuluttaja voi purkaa sopimuksen ilman perusteluja vähintään 14 päivän harkinta-ajan kuluessa. Kauppias voi pyytää kuluttajaa ilmoittamaan peruuttamisen syyn, mutta kuluttajan ei tarvitse selittää syytä tai syitä.
 2. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan puolesta tai:
  1. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa tilauksessa: päivä, jona kuluttaja on vastaanottanut lopullisen tuotteen tai kuluttajan puolesta. Kauppias voi kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joilla on eri toimitusajat, kun hän on ilmoittanut tästä kuluttajalle selkeästi ennen tilauksen tekemistä;
  2. jos tuotteen toimitus koostuu useista osista tai lähetyksistä: päivä, jona kuluttaja on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai kappaleen tai kuluttajan puolesta;
  3. kun kyseessä ovat sopimukset, jotka koskevat tuotteiden säännöllistä toimittamista tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai kuluttajan puolesta toimiva henkilö on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

Kun kyseessä on sellaisten palvelujen ja/tai digitaalisen sisällön (käyttö)oikeus, joita ei toimiteta aineellisella välineellä:

 1. Kun palveluja ja/tai digitaalisen sisällön (käyttöoikeuksia), joita ei toimiteta aineellisella tietovälineellä, toimitetaan, kuluttaja voi purkaa sopimuksen ilman perusteluja vähintään 14 päivän harkinta-ajan kuluessa. Kauppias voi pyytää kuluttajaa ilmoittamaan peruuttamisen syyn, mutta kuluttajan ei tarvitse selittää syytä (syitä).
 2. Tämä harkinta-aika alkaa sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä.

Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta aineellisella välineellä, jos peruuttamisoikeudesta ei ole ilmoitettu:

 1. Jos kauppias ei ole toimittanut kuluttajalle peruuttamisoikeutta koskevia säädettyjä tietoja tai peruuttamislomakkeen mallia, harkinta-aika kestää 12 kuukautta tämän artiklan edellisten kohtien mukaisesti asetetun alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä.
 2. Jos kauppias on antanut asiakkaalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja on saanut nämä tiedot.

7 ARTIKLA - KULUTTAJAN VELVOLLISUUDET HARKINTA-AIKANA

 1. Jäähdytysaikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen määrittämiseksi, haluaako hän säilyttää tuotteen. Hyvä lähtökohta on, että kuluttaja käsittelee ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hän saisi tehdä kaupassa.
 2. Kuluttaja on vastuussa tuotteen arvon alenemisesta vain, jos se johtuu tuotteen käyttötavasta, joka ylittää 1 kohdassa sallitun.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvonalennuksesta, jos kauppias ei ole antanut hänelle sopimuksen tekohetkellä kaikkia lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta.

8 ARTIKLA - KULUTTAJAN PERUUTTAMISOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä kauppiaalle harkinta-ajan kuluessa käyttämällä peruuttamislomakkeen mallia tai muuta yksiselitteistä tapaa.
 2. Kuluttajan on mahdollisimman pian (14 päivän kuluessa) 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavasta päivästä lähetettävä tuote takaisin tai luovutettava se elinkeinonharjoittajalle (tämän valtuuttamalle henkilölle). Tätä ei vaadita, jos kauppias tarjoutuu itse ottamaan tuotteen takaisin. Kuluttaja on täyttänyt palautusajan, jos hän palauttaa tuotteen ennen peruuttamisajan päättymistä.
 3. Kuluttajan on palautettava tuote kauppiaalle kaikkine osiin liittyvine osineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa kauppiaan antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Kuluttaja vastaa riskistä ja todistustaakasta, joka liittyy peruuttamisoikeuden oikeaan ja oikea-aikaiseen käyttämiseen.
 5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos kauppias ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista, tai jos kauppias ilmoittaa, että hän vastaa näistä kustannuksista, kuluttajan ei tarvitse vastata näistä kustannuksista.
 6. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun suorittaminen tai kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, joka ei ole valmis myytäväksi, aloitetaan rajoitettuna määränä tai määrättyinä määrinä harkinta-aikana, kuluttaja on velkaa elinkeinonharjoittajalle summan, joka on suhteessa siihen osaan sitoumuksesta, jonka elinkeinonharjoittaja on peruuttamisoikeutta käyttäessään täyttänyt, verrattuna sopimuksen täydelliseen täyttämiseen.
 7. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat palvelujen suorittamisesta tai sellaisen veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, jota ei ole saatettu myyntiin rajoitetussa määrässä tai rajoitetun määrän tai suoran lämmityksen toimittamisesta, jos:
  1. kauppias ei ole toimittanut kuluttajalle lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisesta perittävästä maksusta tai peruuttamislomakkeen mallista, tai;
  2. kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun suorittamisen aloittamista tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittamista tänä aikana.
 8. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sellaisen digitaalisen sisällön täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos:
  1. hän ei ole nimenomaisesti suostunut sopimuksen täyttämisen aloittamiseen ennen sen toimittamista ennen harkinta-ajan päättymistä;
  2. hän ei ole tunnustanut menettäneensä peruuttamisoikeuttaan antamalla suostumuksensa; tai
  3. kauppias ei ole vahvistanut tätä kuluttajan ilmoitusta.
 9. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, mahdolliset lisäsopimukset purkautuvat automaattisesti.

9 ARTIKLA - KAUPPIAAN VELVOLLISUUDET PERUUTTAMISTAPAUKSESSA

 1. Jos kauppias sallii kuluttajan tehdä peruuttamisilmoituksen sähköisesti, hän lähettää viipymättä kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta.
 2. Kauppiaan on korvattava kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien yrityksen palautetusta tuotteesta perimät toimituskulut, viipymättä (14 päivän kuluessa) siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei kauppias tarjoa itse ottaa tuotetta takaisin, hän voi odottaa palautuksen suorittamista, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen aiemmin sovitun mukaisesti.
 3. Kauppias käyttää hyvitykseen samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja anna suostumustaan toiseen maksutapaan. Palautus on kuluttajalle maksuton.
 4. Jos kuluttaja on valinnut halvinta vakiotoimitusta kalliimman toimitustavan, kuluttaja vastaa kalliimman toimitustavan lisäkustannuksista.

10 ARTIKLA - PERUUTTAMISOIKEUDEN ESTÄMINEN

Kauppias voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden vain, jos hän on selvästi ilmoittanut tästä tarjousta tehdessään tai ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin kauppias ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa;
 2. Julkisessa huutokaupassa tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntimenetelmää, jossa huutokaupanpitäjän järjestämässä huutokaupassa henkilökohtaisesti läsnä oleva tai mahdollisuus henkilökohtaiseen läsnäoloon omaava kauppias tarjoaa kuluttajalle tuotteita, digitaalista sisältöä (pääsyä digitaaliseen sisältöön) ja/tai palveluja ja jossa voittanut tarjoaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön (pääsyn digitaaliseen sisältöön) ja/tai palvelut;
 3. palvelusopimukset palvelun täydellisen käyttöönoton jälkeen, mutta vain jos:
  1. täytäntöönpano on aloitettu kuluttajan etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella; ja
  2. kuluttaja on todennut, että hän menettää peruuttamisoikeutensa, kun kauppias on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan;
 4. 7:500 artiklassa tarkoitetut matkapaketit BW ja matkustajaliikennesopimukset;
 5. Palvelusopimukset, jotka koskevat majoituksen tarjoamista, kuten sopimukset, joissa sovitaan tietystä ajankohdasta tai suoritusajasta ja jotka eivät koske asumista, tavarankuljetusta, autonvuokrauspalveluja ja ateriapalveluja;
 6. Vapaa-ajan toimintaan liittyvät sopimukset, kuten sopimukset tietystä päivästä tai toteuttamisajankohdasta;
 7. Kuluttajan eritelmien mukaan valmistetut tuotteet, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
 8. Tuotteet, jotka rappeutuvat tai vanhentuvat nopeasti;
 9. Terveydensuojelu- tai hygieniasyistä sinetöidyt tuotteet, jotka eivät sovellu palautettaviksi ja jotka on purettu toimituksen jälkeen;
 10. Tuotteet, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat peruuttamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen;
 11. Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, jotka voidaan toimittaa vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin kauppias ei voi vaikuttaa;
 12. Ääni- ja kuvatallennustuotteet ja tietokoneohjelmistot, joiden sinetit kuluttaja on rikkonut;
 13. Tuotteet, kuten sanoma- ja aikakauslehtien yksittäiset numerot;
 14. Muun kuin aineellisella tietovälineellä toimitetun digitaalisen sisällön toimittaminen (pääsy siihen), mutta vain jos:
  1. täytäntöönpano on aloitettu kuluttajan etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella; ja
  2. kuluttaja ilmoitti menettävänsä peruuttamisoikeutensa.

11 ARTIKLA - HINTA

 1. Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, paitsi arvonlisäverotariffien muutosten vuoksi.
 2. Edellisestä kohdasta poiketen kauppias voi tarjota tuotteita tai palveluita vaihtelevilla hinnoilla, jos ne ovat alttiita (rahoitusmarkkinoiden) vaihteluille, joihin kauppias ei voi vaikuttaa. Tarjouksessa on viitattava näihin vaihteluihin ja siihen, että kaikki ilmoitetut hinnat ovat suositushintoja.
 3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.
 4. Hinnankorotukset yli 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos kauppias on niin määrännyt ja:
  1. ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
  2. kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
 5. Tarjottavien tuotteiden tai palvelujen hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 ARTIKLA - SUORITUSSOPIMUS JA LISÄTAKAUKSET

 1. Kauppias takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa esitetyt eritelmät, kohtuulliset luotettavuutta ja/tai huollettavuutta koskevat vaatimukset sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olleet lakisääteiset määräykset ja/tai viranomaismääräykset.
 2. Kauppiaan, valmistajan tai maahantuojan tarjoama takuujärjestely ei vaikuta niihin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi lain ja/tai etäsopimuksen perusteella esittää suhteessa siihen, että kauppias ei ole noudattanut velvollisuuksiaan kuluttajaa kohtaan.
 3. Lisätakuilla tarkoitetaan kauppiaan, tavarantoimittajan, maahantuojan tai tuottajan sitoumusta, jolla kuluttajalle annetaan tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka ylittävät lain edellyttämät oikeudet tai vaatimukset, jos kuluttaja syyllistyy vakavaan virheeseen sopimuksen osan täyttämisessä.

13 ARTIKLA - TOIMITUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

 1. Kauppias noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
 2. Toimituspaikkana pidetään osoitetta, jonka kuluttaja ilmoittaa yritykselle.
 3. Ottaen huomioon näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklassa mainitut seikat yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset kaikin mahdollisin tavoin nopeasti, viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei pidemmästä toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida täyttää tai täyttää vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään kuukauden kuluessa tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta ja oikeus mahdollisiin vahingonkorvauksiin.
 4. Edellisessä kohdassa kuvatussa purkamistapauksessa kauppias palauttaa kuluttajalle maksetun summan mahdollisimman nopeasti, viimeistään 30 päivän kuluessa purkamisesta.
 5. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on kauppiaalla siihen asti, kun tuotteet toimitetaan kuluttajalle, ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu.

14 ARTIKLA - KESTOLTAAN PIDENNETYT LIIKETOIMET: KESTO, PERUUTTAMINEN JA UUSIMINEN

Peruutus:

 1. Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa sovellettavien irtisanomissääntöjen puitteissa enintään kuukauden irtisanomisajalla.
 2. Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa määräaikaisuuden päättyessä sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 3. Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa mainitut sopimukset:
  • peruuttaa milloin tahansa, eikä sitä ole rajoitettu peruuttamiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;
  • peruuttaa sopimuksen samalla tavalla kuin ne ovat tehneet sopimuksen;
  • peruuttaa sopimuksen samalla irtisanomisajalla, jonka kauppias on neuvotellut itselleen.

Uudistaminen:

 1. Määräaikaista sopimusta, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei pitäisi jatkaa tai uudistaa taktisesti tietyllä aikavälillä.
 2. Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, sopimus voidaan uusia määräajaksi, joka koskee päivittäisten uutisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttaja on pidentänyt tätä sopimusta pidennyksen päättyessä, hän voi irtisanoa sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 3. Määräaikaista sopimusta, joka koskee tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista, voidaan jatkaa toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus ulottuu päivittäisten sanomalehtien, viikoittaisten sanomalehtien ja aikakauslehtien säännölliseen, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaan jakeluun.
 4. Päivittäisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien toimittamista koskeva määräaikainen sopimus (kokeilu- tai esittelytilaus) ei ole voimassa, ja se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson päätyttyä.

Kesto:

 1. Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi päättää sopimuksen vuoden kuluttua milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja tasapuolisuus itsessään anna aihetta irtisanomiseen ennen sovitun keston päättymistä.

15 ARTIKLA - MAKSU

 1. Jos myöhempää päivämäärää ei ole sovittu, kuluttajan on maksettava velka 14 päivän kuluessa tavaran toimittamisesta tai - jos kyseessä on palvelusopimus - 14 päivän kuluessa sopimuksen asiakirjojen antamisesta.
 2. Kun tuotteita myydään kuluttajille, yleisissä ehdoissa ei saa koskaan vaatia yli 50%:n suuruista ennakkomaksua. Jos ennakkomaksua vaaditaan, kuluttaja ei voi vedota mihinkään tilauksen tai palvelun (palvelujen) toteuttamiseen liittyviin oikeuksiin ennen kuin määrätty ennakkomaksu on suoritettu.
 3. Kuluttaja on velvollinen ilmoittamaan kauppiaalle välittömästi, jos hänen antamissaan tai ilmoittamissaan maksutiedoissa on virheitä.
 4. Jos kuluttaja ei maksa, kauppiaalla on oikeus periä kuluttajalta lakisääteistä korkoa maksamattomalle määrälle, jollei lakisääteisistä rajoituksista muuta johdu, ja kauppiaalla on oikeus oikeudenkäynnin ulkopuolisiin perintäkuluihin. Nämä perintäkulut eivät saa ylittää seuraavia tasoja: 15% maksamattomista määristä 2 500,= euroon asti; 10% sen jälkeisistä 2 500,= eurosta ja 5% sen jälkeisistä 5 000,= eurosta, kuitenkin vähintään 40,= eurolla.

16 ARTIKLA - VALITUSMENETTELY

 1. Kauppiaalla on valitusmenettely, josta on tiedotettu riittävästi, ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Kuluttajan, joka on havainnut virheen, on esitettävä kauppiaalle viipymättä kattava ja selkeästi määritelty reklamaatio sopimuksen täyttämisestä.
 3. Kauppiaalle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottopäivästä. Jos valituksen käsittelyn odotetaan vievän pidemmän ajan, kauppias vastaa 14 päivän kuluessa, vahvistaa valituksen vastaanottamisen ja ilmoittaa, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.
 4. Kuluttajan on annettava kauppiaalle vähintään 4 viikkoa aikaa ratkaista valitus yhteisymmärryksessä. Tämän määräajan jälkeen riita tulee riidanratkaisun piiriin.

17 ARTIKLA - RIIDAT

Kauppiaan ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia.

18 ARTIKLA - TÄYDENTÄVÄT TAI VAIHTOEHTOISET MÄÄRÄYKSET

Mahdolliset lisämääräykset tai näistä yleisistä ehdoista poikkeavat määräykset eivät saa olla kuluttajalle haitallisia, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi helposti säilyttää ne saatavilla pysyvällä välineellä.

TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Tämä on Curryleaftree.comin verkkosivusto. Toimistomme osoite on: Tolweg 2W, 3851SK, ERMELO. Postiosoitteemme on: Tolweg 2W 3851SK, ERMELO. Kauppakamarin rekisteröintinumeromme on: 08132496. Arvonlisäverotunnisteemme on: NL146417161B01. Sähköpostiosoitteemme on: info@Curryleaftree.com.

Curryleaftree.com käsittelee henkilötietojasi tilauksesi hyväksymistä, sopimusten toteuttamista, asiakassuhteita, tuote- ja palvelukehitystä sekä (yleisen) strategian määrittämistä varten. Tietosi ovat 100% luottamuksellisia, eikä niitä missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille.

POSTITSE TAI PUHELIMITSE TAPAHTUVA VIESTINTÄ

Jos lähetät meille postiosoitteesi, saat vain pyytämäsi tiedot lähettämääsi postiosoitteeseen. Jos lähetät meille puhelinnumeron, otamme sinuun yhteyttä puhelimitse vain silloin, kun se on tarpeen verkkotilauksiasi koskevien tietojen antamiseksi.

Jos haluat olla vastaanottamatta tai olla enää vastaanottamatta mainospostia ja/tai kaupallisia puheluita, voit ilmoittaa toiveesi Infofilter-säätiön verkkosivuston kautta: www.infofilter.nl.

VIESTINTÄ SÄHKÖPOSTITSE

Henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää tiedottamaan sinulle, riippumatta siitä, perustuuko valinta aiempaan valintaan, mielenkiintoisista tarjouksista ja muista Curryleaftree.comin tuotteista ja palveluista. Voit saada tietoja myös sähköpostitse tai tekstiviestillä, jos olet antanut siihen luvan.

Jos et halua saada mainostietoja (enää) tai et halua, että tietojasi käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin, voit ilmoittaa tästä seuraavasti: - Jos et halua saada mainostietoja (enää) tai et halua, että tietojasi käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin, voit ilmoittaa tästä seuraavasti. sähköpostiosoitetai postitse edellä mainittuun osoitteeseen.

TIETOJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Pyydettäessä annamme verkkosivustomme kävijöille heidän tallentamamme henkilötiedot. Jos haluat tutustua henkilötietoihisi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen sähköpostiosoitetai postitse edellä mainittuun osoitteeseen.

Tarjoamme verkkosivujemme kävijöille pyydettäessä mahdollisuuden korjata tallentamamme henkilötiedot. Jos haluat korjata henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla sähköpostiosoite tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen.

Yrityksemme voi käyttää asiakastietoja uusiin tarkoituksiin, joita ei ole vielä mainittu tietosuojakäytännössämme. Kun näin tapahtuu, otamme sinuun yhteyttä ennen kuin käytämme tietojasi uusiin tarkoituksiin, ilmoitamme sinulle henkilötietojen turvallisuutta koskevien käytäntöjemme muutoksista ja annamme sinulle mahdollisuuden kieltäytyä yhteistyöstä.

TURVALLISUUS

Meillä ei ole liikekumppaneita tai kolmannen osapuolen suhteita Internetissä. Kun siirrämme tai vastaanotamme tietojasi verkkosivustollamme, käytämme tietotekniikka-alalla yleisesti käytettyjä kooditekniikoita. Olemme ryhtyneet turvatoimiin, jotta vältämme verkkosivustollamme saamiemme tietojen katoamisen, laittoman käytön tai muuttamisen.

VERKKOSIVUSTOMME KÄYTTÄMINEN

Kun vierailet verkkosivustollamme, verkkopalvelimemme tunnistaa verkkotunnuksesi automaattisesti. Se ei tunnista sähköpostiosoitettasi. Tallennamme jokaisen käynnin yhteydessä:

 • verkkotunnuksesi, mutta ei sähköpostiosoitteesi;
 • sähköpostiosoitteesi, jos jätät kommentteja/kysymyksiä verkkosivustolle;
 • sähköpostiosoitteesi, jos lähetät sen meille;
 • niiden verkkosivustojen verkkotunnukset, joiden kautta vierailit ja joiden kautta päädyit verkkosivustollemme;
 • kaikki tiedot, jotka koskevat verkkosivustomme sivuja, joilla vierailet;
 • kaikki tiedot, jotka lähetät meille vapaaehtoisesti (esim. tutkimustiedot ja/tai verkkosivustolle rekisteröityminen).

Näitä tietoja käytetään verkkosivustomme sisällön parantamiseen. Tietoja käytetään vain me itse, eikä niitä luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin toimiville organisaatioille.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä (Eväste on pieni tiedosto, jonka Internet-palveluntarjoajasi lähettää ja joka tallennetaan tietokoneellesi. Tämä tiedosto tallentaa Internet-sivuston jäljet ja tietoja vierailuistasi.):

 • tallenna mieltymyksesi;
 • tallentaa tietoistuntosi (esim. ostoskoriin lisättävä tuote).

Jos haluat kommentoida tietosuojakäytäntöämme tai jos olet sitä mieltä, että tietosuojakäytäntöä ei sovelleta oikein verkkosivustollamme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai postitse edellä mainittuun osoitteeseen.

fiSuomi